2008

Titel:Niet doen Sneeuwwitje
Auteur:A. Koolhaas
Korte inhoud:

Wat bezielt je om een stuk te kiezen met de titel Niet doen, Sneeuwwitje? Neigt dat niet al te veel naar het overbekende sprookje?  Zeker heeft meegespeeld dat dit stuk door Anton Koolhaas geschreven is, een vaderlandse auteur, die naast literatuur ook toneelteksten schreef. Kwaliteit verzekerd dus. Daarnaast is dit stuk een bewerking van het sprookje, waarmee hij het oorspronkelijke verhaal nieuwe thema's meegeeft. Duidelijke moge worden dat dit stuk gaat over de macht van de jaloezie, en de onmacht daarvan, over de kracht en kwetsbaarheid van jonge, opgroeiende meisjes, over het maken van keuzes, en over opoffering. 

Uiteraard zien we alle traditionele figuren uit het sprookje langskomen, maar Koolhaas heeft ervoor gekozen om ook nieuwe personages ten tonele te voeren. Hans en Wim bijvoorbeeld, geliefden en fanatieke wandelaars, het wilde zwijn als personage met geheel eigen gedachten, de min die jaren voor Sneeuwwitje gezorgd heeft, en last but not least: de verteller die het verhaal voortstuwt en er van de buitenkant naar kijkt, denkt hij. Deze verbinding van nieuwe aan bekende personages uit het sprookje maakt deze bewerking zo interessant en zo literair. Voldoende redenen dus om dit stuk op de planken te willen brengen. Wij hebben ervoor gekozen de bewerking van Koolhaas van het oorspronkelijke sprookje met grote uitbundigheid uit te werken. Dat levert bij tijd en wijle een hilarisch stuk op. Maar pas op: het stuk blíjft gaan over de dwingelandij van jaloezie, en de vele doden in het stuk vallen niet voor niets. Het stuk blijft gaan over keuzes die personages maken, of juist niet maken om hun eigen hachje te redden met alle gevolgen van dien voor anderen. Het stuk blijft gaan over jonge meisjes die het bos ingestuurd worden om op eigen houtje volwassen te worden.

Regie:Gea van Soest 
Cast:Jielis van Baalen, Carl Brüsewitz, Berrie Keuper, Eric Kok, Henk de Lange, Erik Meij, Jos Reinders, Hulda de Ru, Sytse Tjallingii, Marischka Tjeerde, Melanie Veerman, Aad van Wamelen, Nicoline Welvaart, Margriet Wubs
Poster:Bekijk
Collage:Bekijk
Beeldmateriaal:Bekijk